Onze toekomst?

Published on 23 July 2021

AdobeStock_44318439 (1)

Stikstof, CO2, circulair bouwen, milieuvriendelijk werken, BREEAM, het zijn allemaal toverwoorden van de huidige tijd. Dit heeft alles te maken met de werkwijze van de diverse sectoren. Of het nu de boer, de metaalsector, of de bouw is, wij hebben en/of krijgen er allemaal mee te maken.

Hoe gaat de Twintec Group en Twintec Nederland om met dit gegeven en is het mogelijk om betonvloeren te verduurzamen en de machines minder tot niets te laten uitstoten.

Op diverse vlakken word er nagedacht over het gegeven dat wij (als mens en bedrijf) teveel negatieve bijproducten produceren. Dit is helaas ook inherent aan het maken van vloeren. De hele bouwsector probeert dit te minimaliseren en  probeert hierin zijn steentje bij te dragen.

Binnen de mogelijkheden probeert de Twintec Group niet alleen goed met het milieu om te gaan, maar kunnen wij ook binnen ons Design, Build en Guarantee concept de meest optimale "ecologisch verantwoorde" oplossing bieden voor elke industriële betonvloer. Door bij het ontwerpen van uw vloer alvast rekening te houden met een zo "groen" mogelijke oplossing, te denken valt aan dikte van vloeren, wapening en materialen, kunnen wij zeker bijdragen aan een reductie van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van uw project en op langere termijn een verbetering van ons klimaat.

Te denken valt aan een aantal zaken die een reductie van de CO2 bewerkstelligen.

MATERIALEN:
Gebruik van duurzame materialen zal zeker mede bijdragen aan de CO2 reductie. De belangrijkste componenten van een betonvloer zijn uiteraard de beton en de wapening. In beton zitten een groot aantal componenten die zorg dragen voor een hoge uitstoot van CO2, dit is een bekend gegeven, echter het is één van de hoofdcomponenten van een industriële vloer. Als Twintec hebben wij invloed op de inkoop van de beton bij de leveranciers, die steeds verder zijn in het ontwikkelen van circulair beton, d.w.z. beton die gemaakt is van reeds bestaande beton. Betonpuin word afgebroken naar een aantal componenten (toeslagmaterialen, cementsteen en funderingsmateriaal), waarmee opnieuw beton gemaakt kan worden, of gebruikt kan worden als ondergrond in de wegenbouw. Dit is een zeer valide optie waar op dit moment ook al mee gewerkt kan worden. Beton is dus als het ware al helemaal "Circulair" te noemen bij deze toepassing en hiermee ook CO2 verlagend. Echter ook in prijs hoger, wat betekend dat ook onze klanten hierin moeten investeren. Hieronder een voorbeeld van een vergelijk tussen een traditionele vloer en een Twintec® ULTIMATE bij gebruik van CEM I en andere varianten.

Afbeelding1-1

Wapening:
De traditionele netwapening zoals wij die kennen bij het produceren van onze vloeren, is inmiddels volledig recyclebaar. Deze sector heeft de keten al gesloten. "oud" staal word weer "nieuw" staal met een nieuwe gebruiksfunctie. Het proces start bij de fabricage van ruwijzer, waarmee de fabricage van staal gestart wordt, dit word verwerkt tot half fabricaten, daarna tot bouwdelen en na de gebruiksperiode wordt dit na de sloop ingezameld voor schroot verwerking. Het proces van staalfabricage word dan weer opnieuw gestart en kan zo oneindig doorgaan zonder kwaliteitsverlies, echter worden de voordelen  bij het productieproces weer teniet gedaan door de veel hogere CO2 uitstoot ten opzichte van de productie van staalvezels.  

Afbeelding2Afbeelding1

Ondanks de lagere CO2 uitstoot veroorzaken de staalvezels die gebruikt worden bij de Twintec® ULTIMATE of Freeplan® vloeren nog steeds een belasting op voor het milieu, zij het minder dan de traditionele vloeren, maar toch.. Hier heeft Twintec Group een duurzamere variant voor ontwikkeld. De Twincon® vezel. Een vezel gemaakt van hergebruikt staaldraad gewonnen uit oude autobanden. Deze Twincon® vezel levert een aanzienlijke winst op bij toepassing in het kader van de milieubelasting. Hieruit zijn de ECO Freeplan® vloeren en de ECO Twintec® ULTIMATE vloeren voortgekomen. Een interessante wending op wapeningsgebied. En toepasbaar op heel veel manieren.

Machines:
Meer weten over onze electrische screed?? Klik hier voor de TS6100e Machines in de bouwsector draaien nu nog voornamelijk op diesel, met een grote impact op het milieu tot gevolg, zowel qua uitstoot als ook bij de winning van de olie hiervoor. Met behulp van filters, katalysatoren word er geprobeerd en met een redelijk resultaat om de uitstoot in ieder geval te verminderen. Inmiddels zijn door ons de eerste elektrische betonmixers en vlindermachines in gebruik genomen. Ook binnen Twintec Group worden deze ontwikkelingen op de voet gevolgd, Topp & Screed die binnen Twintec Group het machine park ontwikkeld is bezig met Research om ook onze machines zoveel mogelijk "groen" te laten draaien, hieruit is de TS6100E voortgekomen, een vol elektrische Laserscreed.  Onze bestaande machines bezitten over filters die de uitstoot tot het minimum beperken om hiermee alvast een steentje bij te dragen aan het milieu.


TRANSPORT:
Transport van mensen en materialen van en naar de bouwplaats. Hier valt zeker een inhaalslag te maken.

Transport van medewerkers word nu veelal met "bouwbusjes" of andere reguliere voertuigen gedaan. Dit zijn vaak diesel motoren met een hogere uitstoot van CO2 al naar gelang bouwjaar en type. Is hier een alternatief voor te vinden? Jazeker! Electrische auto's zouden hier een uitkomst kunnen bieden, echter op de bouwplaatsen zijn veelal geen laadpalen beschikbaar, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om dit zo op te lossen. Logistiek kan er natuurlijk ook veel gedaan worden aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Door de medewerkers samen te laten rijden en niet onnodig heen en weer te laten rijden bijvoorbeeld, of de planningen zo af te stemmen dat zij zo min mogelijk hoeven te rijden en zoveel mogelijk aaneengesloten hun werkzaamheden kunnen doen. Twintec probeert dan ook zeker om deze planningen zo gunstig mogelijk te maken. We zijn hierin wel afhankelijk van derden.

Transport van materialen/materieel: Door de materialen zoveel mogelijk in één keer te laten komen, zoals bijvoorbeeld wapening kunnen we ook hier de transporten zoveel mogelijk beperken. Dit vergt een goede planning en inkoop van de materialen. Ook hier proberen wij als Twintec zoveel als mogelijk onnodig rijden te beperken.

PRODUCTEN:
Ook in de productlijn van Twintec besteden wij zorg en aandacht aan de verduurzaming.
Wilt u meer weten over deze producten? Check dan onze website, blogs of case studies.
Of ga direct naar de volgende pagina's: Twintec Eco - Twintec® PLUS

Een beter klimaat willen we allemaal, maar ook hier geldt: We moeten allemaal investeren, van de investeerder tot en met de leveranciers, van de projectontwikkelaar tot en met de aannemer, alsmede de eindgebruiker. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Twintec kan bieden bij een duurzame oplossing?
Neem dan contact op met ons kantoor via info@twintec.nl.

Posted by Marieke Pitlo
Find me on:

Topics: #sustainable, People